Zorgvormen

Oceans Zorg zorgt voor begeleiding

24 uurs woonvoorziening

Oceans Zorg biedt mensen met een beperking, bij wie het nog niet lukt om zelfstandig te wonen, een 24- uur beschermde woonvoorziening. Wij willen voor de cliënten een veilige, huiselijke en prettige sfeer creëren door op een gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan en de communicatie helder en gemakkelijk te laten verlopen. De cliënten hebben daarom direct contact met vaste begeleiders en worden dag en nacht ondersteunt.

Ambulante begeleiding

Onze begeleiders zijn mensen die hun werk met passie en gedrevenheid uitvoeren. Zij leggen de focus op de positieve kwaliteiten van de cliënten en helpen hun om deze te ontwikkelen. Door een positieve bijdrage te leveren, voeren onze begeleiders gesprekken met de cliënten, doen samen leuke dingen zoals een wandeling maken of samen activiteiten uitvoeren.

Dagbesteding

Oceans Zorg zorgt voor een structurele dagbesteding. Wij verwachten van de bewoners dat zij hier aan meedoen tenzij er sprake is van een eigen invulling van de dagbesteding zoals studie/werk. Om de interesses onder de bewoners aan te wakkeren, maken wij samen met de bewoners een planning met zinvolle activiteiten. Deze bestaan uit handelingen waarbij zij hun talenten en kwaliteiten benutten of waarbij ze het positieve in hunzelf naar boven halen. Hierbij valt te denken aan sporten, muziek maken en andere activiteiten die de bewoners leuk vinden om uit te voeren. Ook vinden wij het leuk om in samenspraak met de bewoners creatieve activiteiten uit te voeren zoals, schilderen, tekenen ect.

De begeleiders helpen de bewoners met ondersteuning van praktische doelen zoals schoonmaken, koken, wassen en andere dagtaken. Hierbij wordt de zelfredzaamheid onder de bewoners vergroot.  De begeleiders zorgen ervoor dat deze dagtaken ook op een leuke manier worden uitgevoerd door samen te koken en gezamenlijk te eten om de banden onderling te versterken.

Alle activiteiten worden structureel en in samenspraak uitgevoerd. Hierdoor weten de bewoners waar zij aan toe zijn en hoe hun dag eruit ziet en wat er van hen wordt verwacht.

Participatie in de samenleving

Om de maatschappelijk betrokkenheid onder de cliënten te vergroten, wordt er per cliënt gekeken naar de wensen en behoeften en naar de mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan het organiseren van bingo avonden samen met de buurtorganisatie, activiteiten verzinnen voor kinderen en deze in samenspraak uitoefenen (buurthuis), samen koken ect.

Deze activiteiten en organiseren van activiteiten gebeurt in samenspraak met het buurthuis waar onze begeleiders direct contact mee hebben.