Voor wie

Voor wie zijn wij er

Oceans Zorg biedt persoonlijke begeleiding en zorg voor WLZ-cliënten vanaf 18 jaar met verstandelijke, psychische en sociale problematiek die baat hebben om actief deel uit te maken van de samenleving. Een combinatie van problematieken is daarbij ook mogelijk.

Dat de cliënten ertoe doen, is voor ons een belangrijk streven. Daarom werken wij vanuit de zogenoemde presentie benadering. Het stimuleren van positieve kwaliteiten en het (her)ontdekken van talenten speelt een grote rol in onze dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren in de veranderende maatschappij en dit gerealiseerd wordt door het inzetten van de juiste zorg voor de cliënten.

Persoonlijke hulpverlening

Oceans Zorg biedt een beschermde woonomgeving en intensieve ambulante begeleiding aan cliënten die langdurige zorg nodig hebben. De zorg die wij verlenen is doelmatig en persoonsgericht. Iedere persoon heeft een ander achtergrond en verleden. Oceans Zorg biedt taakgerichte hulpverlening waarbij uit wordt gegaan van de behoefte en wensen van de persoon. Ons doel is om de cliënt zo normaal mogelijk te laten functioneren. De achtergrond van de cliënt speelt voor ons geen rol.

Wij gaan uit van de kracht van de mens en leggen de focus van onze begeleiding op de vaardigheden die hij of zij al bezit, zonder voorbij te gaan aan de onderliggende problematiek. Elk mens is daarin uniek en heeft recht op een persoonsgerichte benadering.
Wij hechten veel waarde aan laagdrempelig contact met onze cliënten, waarbij een wederzijdse vertrouwensband centraal staat. Dit zorgt ervoor dat de cliënten altijd beroep kunnen doen op onze zorg en de waardering onder hen wordt verhoogd waardoor de motivatie onder hen toeneemt.

Onze voorwaarden

Voor de juiste begeleiding van cliënten hanteren we enkele voorwaarden bij plaatsing. Voor de aanvraag van een cliënt is een geldige indicatie nodig waarbij de herindicatie niet binnen een tijdsbestek van 6 maanden ligt. Daarbij moet de indicatie ook toereikend zijn voor de noodzakelijke zorg. Verder moet een mentor, gewaarborgde hulp of curator betrokken zijn. Hulp nodig bij de aanvraag? Neem gerust contact op

shutterstock_552386914

Wie komt in aanmerking voor onze zorg?

Bij Oceans Zorg begeleiden wij WLZ-cliënten vanaf 18 jaar die bijvoorbeeld: 

Voor onze begeleiding heeft de cliënt een geldige indicatie nodig. Hulp nodig bij de aanvraag? Neem gerust contact op.

Tijd voor de juiste begeleiding? wij staan klaar

 Samen halen wij het beste in jou naar boven. Zullen wij aan de slag gaan? Ons team van specialisten staat voor je klaar.