Over ons

Oceans Zorg zorgt voor begeleiding

Over ons

Ons streven is om een bijdrage te leveren aan de wensen en behoeften van de cliënten op korte en lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren in de veranderende maatschappij en dit gerealiseerd kan worden door het inzetten van de juiste zorg voor de cliënten. Zelfontplooiing is hierbij een belangrijk streven.

Oceans Zorg biedt de cliënten een vertrouwde en veilige leefomgeving. Begeleidingsintensiteit wordt aangepast aan de behoefte van de cliënt. Hierdoor zullen zij zich sociaal betrokken voelen en de sociale cohesie vergroot worden.

 

Onze Missie

Oceans Zorg biedt een beschermde woonomgeving en intensieve ambulante begeleiding aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. De zorg die wij verlenen is doelmatig en persoonsgericht. Iedere persoon heeft een ander achtergrond en verleden. Oceans Zorg biedt taakgerichte hulpverlening waarbij uit wordt gegaan van de behoefte en wensen van de persoon. Ons doel is om de cliënt zo normaal mogelijk te laten functioneren. De achtergrond van de cliënt speelt voor ons geen rol.

Wij gaan uit van de kracht van de mens en leggen de focus van onze begeleiding op de vaardigheden die hij of zij al bezit, zonder voorbij te gaan aan de onderliggende problematiek. Elk mens is daarin uniek en heeft recht op een persoonsgerichte benadering.
Wij hechten veel waarde aan laagdrempelig contact met onze cliënten, waarbij een wederzijdse vertrouwensband centraal staat. Dit zorgt ervoor dat de cliënten altijd beroep kunnen doen op onze zorg en de waardering onder hen wordt verhoogd waardoor de motivatie onder hen toeneemt.

Onze Visie

De zorg raakt meer verweven met de maatschappij, waarbij de focus op de burger, gezondheid, goede zorg en eigen regie ligt. Wij leren onze cliënten te werken aan persoonlijke doelen. Door onze begeleiding met name te richten op de capaciteiten en vaardigheden van onze cliënten, vergroten wij hun zelfvertrouwen en stimuleren wij de zelfontplooiing. Zodanig, dat zij hun rol in de samenleving (terug)vinden en zich weer sociaal betrokken gaan voelen. Dit leidt tot een grotere sociale cohesie.

Klachtenportaal

Alles wat wij bij Oceans Zorg doen, is in het belang van de cliënten en hun omgeving. Wij doen er dan ook alles aan om onvrede te voorkomen. Tevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers willen graag dat zij worden benaderd bij onvrede of klachten.Wij hebben als doel klachten op een laagdrempelige wijze te behandelen en hiervan te leren. Mocht u toch uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie? Dan kan dat ook. Oceans Zorg is aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. U kunt contact opnemen via info@klachtenportaalzorg.nl of u kunt het klachtenformulier invullen op www.klachtenportaalzorg.nl. Klachtportaal Zorg streeft er naar om de klachten zo snel mogelijk af te handelen met een goede afloop!

Onze Werkwijze

Dat de cliënten er toe doen, is voor ons een belangrijk streven. Daarom werken wij van Oceans Zorg vanuit de zogenoemde presentie benadering. Hierbij draait het om het relationele afstemmen  en zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen positieve kwaliteiten en eigenschappen bezit en deze optimaal kunnen benutten en ontplooien met de juiste begeleiding en zorg.

De Doelgroep

Oceans Zorg biedt persoonlijke begeleiding en zorg voor cliënten (WLZ of (L)VG diagnose) met verstandelijke, psychische en sociale problematiek die baat hebben om actief deel uit te maken van de samenleving. Dit wordt gerealiseerd door een passende dagbesteding aan te bieden en een beschermd woonvoorziening.

Onze doelen

shutterstock_552386914

Onze Werkwijze

Oceans Zorg zorgt voor persoonlijke begeleiding en verantwoorde zorg.
Deze begeleiding is :

De begeleiding en zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt.

Op eigen Kracht

Voor de cliënten is het belangrijk om te geloven in hun eigen kracht en deze leren in te zetten. Wij van Oceans Zorg leggen daarom de focus op de positieve kwaliteiten en eigenschappen van de cliënten en deze zelfstandig in te zetten om zo goed mogelijk in de sociale maatschappij te kunnen fungeren. Oceans Zorg staat voor persoonlijke en doelgerichte zorg, zolang als nodig is;  Zorg is Tijd Nemen’ &  Zorgen moet je doen en niet maken’