OceansZorg zorgt voor begeleiding

Dagbesteding

Vaste begeleiding

Oceanszorg opent per november 2021 een 24-uurs voorziening in het centrum van Arnhem – Jansbinnensingel.

Oceanszorg opent per november 2021 een 24-uurs voorziening in het centrum van Arnhem – Jansbinnensingel. Wij bieden daar voor 8 bewoners ruime appartementen en 2 kamers voor crisisopvang met dag- en nachtbegeleiding aanwezig, HBO opgeleide begeleiding en deskundige ondersteuning van externe partijen.

Wat zijn onze diensten?

Oceanszorg bestaat uit een klein team van deskundige zorgprofessionals die cliënten alle mogelijkheden biedt om een vertrouwde en veilige leefomgeving te creëren. Deze jonge professionals zijn opgeleid en hebben de benodigde kennis en expertise om de cliënten een duw in de juiste richting te geven.

Ons streven is om een bijdrage te leveren aan de wensen en behoeften van de cliënten op korte en lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren in de veranderende maatschappij en dit gerealiseerd kan worden door het inzetten van de juiste zorg voor de cliënten. Zelfontplooiing is hierbij een belangrijk streven.

Oceanszorg Zorg biedt de cliënten een vertrouwde en veilige leefomgeving. Door middel van intensieve begeleiding leren de cliënten werken aan persoonlijke opgestelde doelen, zelfontplooiing en een voor hun belangrijke rol te bemachtigen in de samenleving. Hierdoor zullen zij zich sociaal betrokken voelen en de sociale cohesie vergroot worden.

 

Onze Werkwijze

Dat de cliënten er toe doen, is voor ons een belangrijk streven. Daarom werken wij van Oceanszorg vanuit de zogenoemde presentie benadering. Hierbij draait het om het relationele afstemmen  en zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de cliënten. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen positieve kwaliteiten en eigenschappen bezit en deze optimaal kunnen benutten en ontplooien met de juiste begeleiding en zorg.

Onze doelen

shutterstock_552386914

Onze Werkwijze

Oceanszorg zorgt voor persoonlijke begeleiding en verantwoorde zorg.
Deze begeleiding is :

De begeleiding en zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt.

Op eigen kracht

Voor de cliënten is het belangrijk om te geloven in hun eigen kracht en deze leren in te zetten. Wij van Oceanszorg leggen daarom de focus op de positieve kwaliteiten en eigenschappen van de cliënten en deze zelfstandig in te zetten om zo goed mogelijk in de sociale maatschappij te kunnen fungeren.

Oceanszorg staat voor persoonlijke en doelgerichte zorg, zolang als nodig is;  Zorg is Tijd Nemen’ &  Zorgen moet je doen en niet maken’

De Doelgroep

Oceanszorg biedt persoonlijke begeleiding en zorg voor cliënten (WLZ of (L)VG diagnose) met verstandelijke, psychische en sociale problematiek die baat hebben om actief deel uit te maken van de samenleving. Dit wordt gerealiseerd door een passende dagbesteding aan te bieden en een beschermd woonvoorziening.